De Businessclub en bedrijfsovernames 
 

 

Overnames.

Wanneer u als MBI partner op zoek bent naar een mooie overname, is meelopen op overnamepad met één van onze partners, leerzaam, vrij en zonder enige verplichting.

Wegens omstandigheden verkopen

De Businessclub richt zich met haar partners op bedrijfsovernames in de 'stille' verkoop.

Op dit moment komen er tienduizenden bedrijven te koop vanuit de “Babyboom generatie”.
Bedrijven met opvolgingsproblemen. Doordat het aanbod de vraag vele malen overtreft, staat de verkoper voor de keuze, of verkopen of opheffen en het pand eventueel verhuren. De Businessclub kan hier in sommige gevallen een reddende uitkomst bieden. De Businessclub schept vele kansen en houdt het eenvoudig, “no cure no pay”.

Voor een Management Buy In (MBI) MBI kandidaat genoemd zijn er momenteel
veel kansen. D
e Businessclub Participatie Maatschappij (BPM) kan hierbij financieel een ondersteunde tot belangrijke rol spelen.

                                       


Formule

BPM zal u perfect voorlichten met al haar kennis en ervaring. BPM neemt immers het risicokapitaal voor haar rekening.
De overname en een geslaagde Management Buy In kan soepel tot stand komen door ondersteuning van onze participatiemaatschappij die zonder zeggenschap deelneemt.
Het voordeel is dat de MBI kandidaat geen rente hoeft te betalen of schulden maakt. Hierdoor worden de vaste lasten laag gehouden.
Daar staat tegenover dat de MBI kandidaat jaarlijks een klein percentage van de behaalde winst afstaat.
Dit is echter na aftrek van een riant salaris, autokosten en alle andere bedrijfskosten.
De MBI kandidaat behoudt zelf vanzelfsprekend veruit het grootste winstpercentage over. De participatiemaatschappij staat daar, ook uit eigenbelang volledig achter.
Op die manier kan een MBI kandidaat een vrij groot bedrijf overnemen met een eigen kapitaal van € 100.000, - zonder zich privé in de schulden te steken.

 

Kansen en discretie

Het vooruitzicht dat een ondernemer heeft op het ontbinden van zijn bedrijf bij gebrek aan opvolging is een groot dilemma. Ook grotere bedrijven kampen net zo goed met ditzelfde probleem.
Een ander probleem is vaak dat deze bedrijven niet openbaar worden aangeboden en dus vaak niet via een openbare aanbieding bekend worden gemaakt.

Daar zijn een aantal doorslaggevende redenen voor:
 
De meest voor de hand liggende problemen zijn: er zou grote onrust kunnen ontstaan bij de medewerkers om ontslagen te worden, maar ook klanten kunnen wegblijven uit angst voor opheffing waarna een gebrek aan service ontstaat. Leveranciers kunnen bij het leveren overgaan en vooruitbetaling gaan eisen. En ook de bank kan versnelde aflossingen gaan eisen.
Daarom wordt de intentie tot verkoop vaak alleen kenbaar gemaakt aan de eigen accountant of aan een makelaar die door mond tot mond gesprekken als uiterst discreet is ervaren.

Wanneer wij het bedrijf niet zelf overnemen moet onze bedrijvenmakelaar voor een MBI kandidaat zorgen die de geheimhouding in acht neemt en serieus geïnteresseerd is.(wij spreken uit ervaring).De juiste onderneming en voorwaarden

-bij voorkeur heeft de onderneming circa 10 tot 20 medewerkers of meer in dienst
-een goed management dat ook zonder de eigenaar verder kan
-de eigenaar blijft nog een poosje meedraaien
-bij de overname wordt 60% van de aandelen overgenomen
-tegenvallers of zogenaamde “lijken in de kast” worden later verrekend met de overige 40% van de aandelen die nog overgenomen moeten worden.
-Na een bepaalde tijd kan de MBI kandidaat met een gerust hart de overige 40% kopen
-er moet een grote en brede klantenkring zijn. Dus geen bedrijf dat op drie grote klanten draait
-het bedrijf mag niet in de rode cijfers zitten maar moet ruim winstgevend en kerngezond zijn.
- het moet een bedrijf zijn dat mee kan doen op het strijdtoneel van het internet.

-het kan een voordeel zijn als het bedrijf, het fenomeen internet nog niet heeft benut. Veel bedrijven zien hun website nog als visite kaartje in plaats van verdienmodel. Met onze partner en ICT bedrijf Intermix hebben we alle mogelijkheden het bedrijf sterk te laten plussen.“Er zijn meer wegen die naar Rome leiden” 

Wellicht is de Businessclub voor u een eenvoudige weg zonder kosten vooraf “no cure no pay” om uw doel te bereiken “een gezonde Management Buy in”.
Wanneer u met de verkopende partij vrijblijvend gaat onderhandelen is het voor die partij belangrijk te weten:

 
a) Ik wil 100% van de aandelen overnemen in de formule 60/40 
b) Ik ben mij nog breed aan het oriënteren.
c) Ik heb deels een eigen vermogen voor een overname en de steun van BPM.
d) Ik zoek een management buy in positie.

Na ons kennismakingsgesprek kunt u:

a) Het bedrijf naar keuze zelf bezoeken of samen met onze Businessclub makelaar.
b) Zich breed oriënteren.
c) Alle financieringsmogelijkheden met ons als participatiemaatschappij doornemen.
d) Zich oriënteren op het gebied van een aangeboden management buy in positie.

 

Stuur nu uw reactie aan: info@businessclub.nu en wij nodigen u graag uit.